Från den 1 mars 2016 tar Helmia Bil och Helmia Lastbilar inte längre emot kontanter eller postväxlar som betalning!

Betalning med kontanter har succesivt minskat och utgör nu en mycket liten del av alla betalningar. Samtidigt har kostnaderna för hanteringen av kontanter ökat markant under flera år. Finansinspektionen och deras regelverk för penningtvätt medför också uppgiftsskyldigheter om kunder som ger begränsningar i hanteringen av kontanter. För att bibehålla en bra säkerhet kring kontanthanteringen krävs det relativt höga investeringar. Sammantaget gör detta att Helmia Bil och Helmia Lastbilar inte längre kan ta emot kontanter och postväxlar som betalning.

Observera att ICA Toria, koncernens ICA handel i Torsby, inte berörs av detta.

Helmia_bygger_pa_fortroende