14 November 2016

Fredagen den 11 november kl. 10:00 var det dags för Helmiastiftelsens årliga utdelning. 60 stipendiater från hela Värmland var inbjudna till Helmias anläggning i Karlstad. På plats blev de välkomnade av Björn Sandborgh och tre av syskonen Walfridson, Inger, Stig-Olov och Lars Erik.

Bland årets stipendiater fann man ideella föreningar, konstnärer, författare, musiker, idrottare och offentliga institutioner.

– Närmare 140 ansökningar har inkommit under året. Bland dessa har 60 stycken valts ut, ett arbete som inte har varit enkelt då det är mycket starka ansökningar överlag berättade Björn Sandborgh. Björn berättade vidare om Helmias historia, Helmiastiftelsens uppdrag och familjen Walfridson, och då i synnerhet om grundaren Helmer Walfridson (1927-2007).

Därefter var det dags för utdelning och Björn Sandborgh läste upp var och en av stipendiaterna som stolta gick fram till scenen för att ta emot diplom och check.

En timme senare hade stipendiater från hela Värmland fått dela på 1 816 250 kr. Nytt rekord för Helmiastiftelsen! Björn Sandborgh sammanfattade utdelningen med att stolt konstatera att vi har otroligt många duktiga och framgångsrika människor i Värmland.

Därefter avrundes allt med en mycket god lunch som levererades från familjen Walfridsons matbutik, ICA Toria i Torsby.

Helmiastiftelsen startades av Helmias grundare Helmer Walfridson och har sedan starten 2002 delat ut över 12,5 miljoner kr inom Värmland.

Helmiastiftelsens primära syfte är att slå vakt om familjen Walfridsons grundläggande värderingar. Helmiastiftelsen har också till uppgift att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer och annan ungdomsverksamhet. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier.