Helmiastiftelsens årliga utdelning

Årets höjdpunkt för familjen Walfridson har under 2020 fått ändra sina former. Att en utdelning ur Helmiastiftelsen skulle ske även i år var självklart. Helmiastiftelsens styrelse tog tidigt ett beslut att vi inte kunde samla alla stipendiater som tidigare år utan att årets utdelning fick bli anpassad efter rådande läge. Årets stipendiater har meddelats via brev och har därefter fått sitt stipendium och prissumman under kontrollerade former.

Helmiastiftelsens ordförande Björn Sandborgh och syskonen Per-Inge, Lars Erik, Stig-Olov och Inger Walfridson med familjer vill rikta ett stort tack till årets stipendiater och hoppas att pengarna ska skapa glädje i vårt kära Värmland.

Bland årets stipendiater fann man ideella föreningar, konstnärer, författare, musiker, idrottare och offentliga institutioner. Närmare 150 ansökningar har inkommit under året. Bland dessa har ett 50-tal stipendiater från hela Värmland fått dela på 1 845 000 kr.

Helmiastiftelsen startades av Helmias grundare Helmer Walfridson och hans barn. Stiftelsen har sedan starten 2002 delat ut över 22 miljoner kr inom Värmland. Helmiastiftelsens primära syfte är att slå vakt om familjen Walfridsons grundläggande värderingar och medverka till att kommande generationer skall kunna driva Helmiakoncernen vidare inom familjen Walfridsons kontroll. Helmiastiftelsen har också till uppgift att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer och annan ungdomsverksamhet. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier.

Se alla stipendiater via: https://helmia.se/om-helmia/helmia-stiftelsen/