Återkallelse ang komponent kopplad till säkerhetsbälten

Tidigare i år har ett brev gått ut till Volvoägare enligt modell och årsmodell nedan.

Vi kommer att skicka ut ett nytt brev med mer information senare under året. Avvakta brevet/information från oss innan du bokar en tid för bälteskampanjen.

Volvo Cars har utfärdat en förebyggande säkerhetsåterkallelse som rör en komponent kopplad till säkerhetsbälten i en tidigare generation Volvobilar. De modeller som berörs i Sverige är S60, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70 och S80 av årsmodellerna 2006 till 2018. Återkallelsen berör inte någon av dagens modeller.

Volvo Cars har inga rapporter om olyckor eller personskador som kan kopplas till den här återkallelsen. Återkallelsen är förebyggande och till för att undvika framtida problem.

Hur vet jag om min bil berörs av återkallelsen?
Om din bil tillhör någon av modellerna och årsmodellerna ovan berörs den av återkallelsen.

Vad ska jag göra nu?
Avvakta brev från oss alternativt gör åtgärden i samband med annan service eller reparation.

Vad är det som behöver åtgärdas på min bil?
Syftet med återkallelsen är att åtgärda ett slitage som i mycket sällsynta fall kan uppkomma i en komponent som sitter ihop med de främre säkerhetsbältena. Volvo Cars egna undersökningar har identifierat att en stålvajer som är kopplad till golvfästet i framsätets säkerhetsbälte under vissa omständigheter utsättas för slitage. Det kan ske när användaren upprepade gånger och över en längre tid böjer det nedre fästet på säkerhetsbältet över sätet. Det kan i sin tur i mycket sällsynta fall leda till skador på vajern som försämrar funktionen på säkerhetsbältets fäste. Bilarna kommer att få en ny komponent som ersätter den gamla vajern. Det är en robust lösning som eliminerar risker för att slitage ska uppstå i framtiden.

Behöver jag själv betala för åtgärden?
Nej, Volvo Cars står för hela kostnaden.

Är min bil säker att köra innan den har blivit åtgärdad?
Volvo Cars har inga rapporter om olyckor eller skador till följd av det här problemet. Påfrestningen på vajern måste hända tusentals gånger under många år för att en skada ska kunna uppstå.Om du som kund är orolig för att köra din bil ber vi dig kontakta din verkstad för inspektion av vajern. Du kan använda din bil som vanligt men vi rekommenderar att du ser till att bältesfästet vid bilens framsäten mellan dörren och golvet är upprätt, i linje med ryggstödet, när man kliver in i bilen. Då böjs det inte över sätet och riskerar inte att skadas.