Helmiakoncernen innefattar en rad olika bolag. Här finner ni styrelser för hela Helmiakoncernen samt Helmiastiftelsen.