Helmia investerar i Karlskoga! - Helmia

I dagarna har vi dragit i gång bygget av en ny tanka & tvättaanläggning i Karlskoga. Bygget ligger norr om vår anläggning i riktning mot rondellen och kommer att bestå av en ny tvättanläggning med automatisk biltvätt och Gör det själv-plattor med den senaste tekniken. Vi hoppas att fler kommer att välja att använda våra miljövänliga tvättar och minska antalet tvättar hemma på gatan.
Vår moderna reningsanläggning följer alla nya och högt ställda krav på utsläpp och undviker att kemikalier och mineraler kommer ut i naturen.

Vi kommer också att anlägga en ny drivmedelsstation där vi satsar på miljöbränslet HVO100 och erbjuder precis som tidigare övriga bränslen med hög inblandning av förnyelsebart.

Vår nuvarande anläggning kommer att rivas och kommer att göra att själva anläggningen kommer fram på ett helt annat sätt och att vi skapar utrymme för framtida satsningar i elbilsladdare och annat.

Bygget kommer att färdigställas i två etapper där del 1 med drivmedelstation är klar i slutet av april och komplett anläggning med tvätt i början av sommaren 2022.

Totalt investerar vi ca 13,5 miljoner.