Helmia har sex Tanka-stationer som ligger i anslutning till våra anläggningar. Samtliga stationer erbjuder bensin 95 & 98 oktan, diesel och etanol.

För mer information gällande Helmias Tanka-stationer; vänligen eposta drivmedelsansvarige Marcus Nilsson eller ring 054-775 41 79.

Välkommen till våra Tanka-stationer!