Helmiastiftelsen bildades i slutet av 2002. Stiftelsens primära syfte är att slå vakt om familjen Walfridsons grundläggande värderingar. 

Stiftelsen ska även medverka till att kommande generationer ska kunna driva Helmiakoncernen inom familjen.

Helmiastiftelsen har också till uppgift att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer samt annan ungdomsverksamhet.