Helmiastiftelsen - Helmia

Helmiastiftelsen startades 2002 av Helmias grundare Helmer Walfridson och hans barn.

Helmiastiftelsens primära syfte är att slå vakt om familjen Walfridsons grundläggande värderingar och medverka till att kommande generationer skall kunna driva Helmiakoncernen vidare inom familjen Walfridsons kontroll.

Helmiastiftelsen har också till uppgift att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer och annan ungdomsverksamhet. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier.

teas